Tępienie myszy i szczurów Bydgoszcz

Zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy. Odnosi się również do procesu zwalczania kun, kretów i nornic.

Zwalczamy:
  • gryzonie (szczury, myszy),
  • chronimy posesje przed nornicami, kretami,
  • wypłaszamy kuny i krety

OFERUJEMY wprowadzanie do zakładów systemów zabezpieczeń przed szkodnikami i ich monitoringu zgodnie z systemem HACCP oraz zasadami GHP (Zasady Dobrej Praktyki Higieny) i GMP (Zasady Dobrej Praktyki Produkcji).
Tępienie myszy Bydgoszcz
Tępienie kretów Bydgoszcz
Tępienie szczurów Bydgoszcz