DEODORYZACJA

Deodaryzacja polega na eliminowaniu przykrych, niepożądanych zapachów powstałych w wyniku procesów gnilnych. Dezodoryzacja najczęściej wykonywana jest w połączeniu z dezynfekcją i dezynsekcją.

Usuwamy zapachy po:
  • pożarach
  • zamarłych
  • rozkładających się nieczystościach
  • pozostałościach organicznych
  • tytoniu
  • wilgoci