DEZYNSEKCJA

Dezynsekcją nazywamy niszczenie szkodliwych owadów, które są uciążliwe i uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie człowiekowi zarówno w gospodarstwach domowych, jak i magazynach, czyli np. komarów, os, much, mrówek, karaluchów, prusaków czy pluskiew. Odbywa się ona za pomocą środków chemicznych, fizycznych, mechanicznych lub biologicznych.

Zwalczamy:
  • owady biegające (prusaki, karaluchy, pchły, mrówki faraona, rybiki, gryzki, pluskwy i inne),
  • owady latające (muchy, komary, meszki, osy, szerszenie, mkliki i inne),
  • szkodniki drewna
  • szkodniki magazynowe (wołek, spichrzel, trojszyk, strąkowiec, mkliki, omacnice i inne),
  • dezynsekcja obiektów inwentarskich

OFERUJEMY wprowadzanie do zakładów systemów zabezpieczeń przed szkodnikami i ich monitoringu zgodnie z systemem HACCP oraz zasadami GHP (Zasady Dobrej Praktyki Higieny) i GMP (Zasady Dobrej Praktyki Produkcji).